Skip to main content

Wat is Rijnlands werken?

Rijnlands organiseren is vrij eenvoudig en kort te definiëren: ‘de organisatie is in handen van de vakmensen’. Deze vakmensen zijn daarmee niet, zoals op veel plaatsen gebruikelijk is geworden, in handen van managers, die vervolgens eindverantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. De organisatie is een hulpmiddel bij het organiseren. Niets meer en niets minder. De inhoudelijke professionals, de vakmensen, in de voorste linie gaan over ‘de bedoeling’ van de organisatie. Die bedoeling – in het Rijnlands ‘de collectieve ambitie’ – is immers de reden waarom de organisatie in het verleden is opgericht. (bron: Jaap Peters 2020)