Skip to main content

Kwaliteitszorg

De afgelopen jaren heb ik mij gespecialiseerd in kwaliteitszorg voor besturen, scholen en samenwerkingsverbanden. Goede kwaliteitszorg begint met weten wat jouw organisatie moet opleveren.

Vaak is de opbrengst van het onderwijs niet duidelijk en kun je alleen terugvallen op de norm van de inspectie. Daar is op zich niets mis mee, maar een collectieve ambitie formuleren maakt het wel veel leuker en inspirerender. Zo’n ambitie maakt duidelijk wat het onderwijs aan kinderen moet opleveren, weten hoe je kinderen wil laten op- en ingroeien in een maatschappij.

Een collectieve ambitie wordt gedragen en uitgevoerd door de frontlinie, de leerkrachten.

Vanuit die ambitie kun je in je eigen kwaliteitskader aangeven wat de verlangde kwaliteit van onderwijs is. Vaak adviseer ik een cyclus van twee jaar waarin duidelijk wordt welke onderdelen opgenomen moeten worden wil kwaliteitszorg cyclisch en planmatig zijn (audits, zelfevaluaties, bezoeken aan scholen, documenten op orde, etc).