Skip to main content

Advies & Coaching

Bestuurders vinden het vaak fijn als ik langere tijd verbonden ben bij hun organisatie. Zeker als het gaat om bestuurders die Rijnlands willen werken. De Rijnlandse wens is er en de praktijk roept veel vragen op. Vaak gaan die over meer sturen of juist meer loslaten. Coaching, ofwel even tijd voor elkaar hebben, helpt hierbij. Veelal draait het om problemen en vragen van meerdere kanten bekijken en snappen waarom het in elkaar zit zoals het is.

Ook heb ik de afgelopen jaren besturen geadviseerd bij reorganisaties. Hoe kun je bijvoorbeeld van allemaal kleine scholen met aparte schoolleiders en interne begeleiders, teams van scholen maken die met elkaar samen willen werken.

Daarnaast heb ik veel analyses gemaakt om het probleem binnen een school boven tafel te krijgen. Vaak is er sprake van een cultuur in de school of bestuur waarin men niet met elkaar werkt maar eerder opkomt voor de eigen belangen (onderstroom en bovenstroom). Hoe kom je daarin weer tot verbinding op gezamenlijke ambitie, met vol vertrouwen en respect voor elkaars vakmanschap?