Skip to main content

Interim

Bij elke nieuwe opdracht ben ik weer benieuwd naar de mensen in de organisatie. Wat hebben ze meegemaakt? Waar verlangen ze naar of wat moet er opgelost worden? Rijnlands denken helpt me hier enorm bij. Dus, eerst verbinding maken en tijd nemen om iedereen te spreken en te horen. Meestal krijg ik een opdracht mee en verbind ik die met wat ik hoor in de organisatie. Op basis van de opdracht en de gevoerde gesprekken maak ik een eerste analyse die ik voorleg aan de raad van toezicht of bestuurder. In die analyse zit ook de richting voor de oplossingen die ik zie.

De oplossingen gaan vaak over vertrouwen terugwinnen, professionals de ruimte geven voor hun inbreng, de onderstroom boven krijgen en leven blazen in een nieuwe collectieve ambitie. De ene opdracht lukt beter dan de andere. Maar mijn tijdelijke collega’s geven terug dat ze weer gezien en gehoord zijn, en weer zin in hebben om de zaak op te pakken en te gaan voor goed onderwijs aan kinderen.