Skip to main content

Strategisch beleid

Wilt u bouwen aan  een onderwijskundige koers (strategie) met een collectieve ambitie? Ofwel een strategisch beleidsplan maken met alle betrokkenen in uw organisatie? Voor veel onderwijsinstellingen heb ik dat proces met succes begeleid.

Strategisch beleid maken besturen in het onderwijs eens in de vier jaar. Mijn overtuiging is dat voor draagvlak onder uitvoering van het plan, je de leerkrachten echt moet betrekken bij het maken ervan. Kern van een goed plan bestaat uit 3 elementen: de collectieve ambitie, de onderwijskundige koers en de besturingsfilosofie.

Centraal staat de collectieve ambitie in termen van wat het onderwijs aan kinderen moet opleveren (de waarom-vraag). 

Hoe je dat doet met elkaar is de besturingsfilosofie (doen we dat Rijnlands en hoe ziet dat er dan uit?).De inhoud van het plan wordt in eerste instantie een onderwijskundige koers met thema’s en uitwerkingen naar personeel, financiën en gebouw.

Ik werk in zo’n proces met alle docenten of leerkrachten, ouders van de MR, de raad van toezicht en opvangorganisaties. Ervaring leert dat we in een paar sessies een gedragen plan hebben waarin alle deelnemers zich herkennen. Vaak begeleid ik het bestuur en de raad van toezicht vervolgens bij de invoering van het plan, omdat de raad vooraf doelen gesteld wilt zien. Deze wijze van werken vraagt om te kunnen omgaan met onzekerheid van uitkomsten maar wel met een hoge betrokkenheid van alle deelnemers. De uitkomsten zijn een lerende organisatie met modern en kindgericht onderwijs.

“Toeval kun je organiseren”