Skip to main content

Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap en Inspiratie

Dit zijn de vier sturende-principes onder het Rijnlands denken en werken. Deze woorden lijken zo eenvoudig, maar ik ervaar ze als enorm krachtig en waardevol. Alleen al het eerste principe: Verbinding.

Verbinding willen we allemaal en toch vinden we dat soms knap lastig vooral als een ander een afwijkende mening heeft, anders denkt of een ander mensbeeld heeft dan wijzelf. Verbinding krijg je door er voor elkaar te zijn, te luisteren, dialoog te voeren. Waar vooral regels gelden is de verbinding vaak weg!

Vertrouwen. Ook zo simpel: er is 100% vertrouwen of geen vertrouwen, een tussenweg is er niet. En toch zie ik dat laatste vaker dan ik zou willen in organisaties.

Verbinding en vertrouwen zijn meer persoonlijke waarden. Vakmanschap en inspiratie gaan meer over mij en jou als vakman. Rijnlanders zetten het primaire proces centraal, de interactie tussen kind en leerkracht met ‘de bedoeling’ als sturend geheel in dit proces. Daar vakman in zijn en weten wat je doet, mooier bestaat niet!

En inspiratie hebben we nodig om het werk levend te houden, bij te blijven als vakman. Leiding geven is net zo goed een vak als leerkracht voor de groep, beide doen precies hetzelfde! Een mooi voorbeeld voor leerkrachten is om eens in zoveel tijd een ander onderwijsconcept te bekijken. Of als bestuurder het gesprek te voeren over meer sturing of juist loslaten met andere bestuurders